>

Publikačná činnosť - Kanáriky

+ 421 948 952 257
Prejsť na obsah
Z obsahu www stránok:

   Nakoľko nie som činný len ako chovateľ, ale mám za sebou i bohatú publikačnú činnosť v časopisoch i na niektorých web stránkach, postupne tu budem zaraďovať doteraz mnou publikované články alebo odkazy na ne.
 
 

Časopis Chovateľ:
  
 Návrat na obsah