O mne - Kanáriky >

O mne - Kanáriky

+ 421 948 952 257
Prejsť na obsah
Z obsahu www stránok:

Mgr. Michal Vojník

          sa narodil 29.3.1949 v Michalovciach, kde žije doposiaľ. Základnú a strednú školu vychodil v Michalovciach a v roku 1967 úspešne zmaturoval. Po maturite odchádza do Bratislavy a odtiaľ na Ročnú dôstojnícku školu do Žiliny, kde študuje smer automobilový. V roku 1972 bol vyradený ako podporučík a premiestnený do posádky Trebišov. V roku 1980 ukončil popri zamestnaní Pedagogickú fakultu v Prešove UPJŠ v  Košiciach, ako externý študent. Svojej vojenskej kariére sa venoval do konca marca roku 1998, kedy na vlastnú žiadosť bol v hodnosti podplukovníka prepustený zo služby profesionálneho vojaka. Počas svojej vojenskej kariéry pôsobil v rôznych funkciách v posádkach Trebišov, Michalovce a Humenné, kde v rokoch 1987 – 1991 zastával funkciu veliteľa VÚ 3529 v Michalovciach. Po odchode z armády od roku 1999  do 31. decembra 2004 vykonáva funkciu riaditeľa Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch. Do 30.6.2009 pracoval v rôznych štátnych a súkromných spoločnostiach. Od 1.7.2009 je na dôchodku a venuje sa výlučne chovateľskej a publikačnej činnosti.

          Dá sa povedať, že v chovateľskej oblasti mohol mať na neho vplyv jeho triedny učiteľ druhého ročníka osemročnej školy (neskôr ZDŠ), pán Zvada, ktorý v tom čase na škole choval priadky morušové, kde mu v tomto odchove pomáhalo niekoľko žiakov. Spomedzi nich si najviac obľúbil práve mladého Michala Vojníka, ktorý ho zároveň navštevoval u neho doma (v Michalovciach na Stráňanoch). Pán Zvada doma mal malú zoologickú záhradu. Choval tam rôzne druhy exotického vtáctva, králikov, holubov, hydinu, pávy, poľovníckych psov, ba dokonca v jeho záhrade bolo možné vidieť i srnky, aj nejakého diviačika. Toto pravdepodobne ovplyvnilo, že svoju chovateľskú kariéru odštartoval v roku 1957, ako 8 ročný (žiak druhého ročníka), kedy začal chovať králiky. Neskôr ku králikom pribudli holuby a potom ešte hydina. Svoje prvé úspechy a čestné ocenenia zožal s holubmi (Riman plavý)  na miestnych a regionálnych výstavách. V roku 1979 dostal Čestné uznanie od ÚV SZCH za prácu s mládežou a v roku 1981 ocenenie „Vzorný chovateľ“. V roku 1998 získal na 25. Európskej výstave v Brne, za Zemplínskeho pastelového králika, Čestnú cenu. Na jeho dvore sa striedali z králikov belgické obry, francúzske barany, české albíny, novozélandské králiky, činčily, české strakoše, až nakoniec zakotvil medzi zemplínskymi pastelovými, s ktorými získal najväčšie ocenenia. Z holubov to boli poštové, rimany, kingy a moravské pštrosy a z hydiny to boli plymutky rôznych farebných rázov a amroxky.

          Chovom farebných kanárikov sa začal zaoberať od roku 1973, i keď to bol len sporadický chov. Ucelený, výlučne chov čistých farebných kanárikov lipochrómových a melanínových, sa u neho začal prejavovať až v roku 1977. V roku 1979 sa začalo chovateľstvo v Michalovciach vehementne rozvíjať a na prvej propagačnej výstave v Michalovciach za svojho dominantne bielo čierneho FK získal najvyššie ocenenie 90 bodov. V roku 1980 stal medzi zakladateľmi Klubu chovateľov farebných kanárikov v Michalovciach, kde do roku 1983 teoreticky vykonával funkciu pokladníka, kedy sa tejto funkcie vzdal pre nezhody s despotickým  predsedom klubu Ing. K. Pavelkom. Od tejto doby sa datuje nevraživosť rodiny Pavelkovej k jeho osobe až dodnes.

           Na 1. Zemplínskej oblastnej výstave a Majstrovstiev SR v roku 1981, ktorú poriadal Klub, získal druhú cenu za  lipochromovú kolekciu a druhú cenu za melaninového jednotlivca. V roku 1984 sa stal posudzovateľom exotického vtáctva s dôrazom na farebné kanáriky. Posudzovateľskej kariére sa venuje doposiaľ a okrem posudzovania na Slovensku posudzoval i v zahraničí a to v Čechách, kde bol doposiaľ pravidelne pozývaný na EXOTU, a v Rakúsku. Od roku 2010 je členom Európskeho klubu jaspisových kanárikov so sídlom v Bordeaux (Club Européen du canary Jaspe). V roku 1987 na Exote v Olomouci obdržal striebornú a bronzovú plaketu za vystavených farebných melaninových kanárikov. Od roku 1985 sa okrem kanárikov venoval aj chovu papagájov, kde okrem žakov choval prevažne austrálsku faunu.

           Počas svojho pôsobenia v SZCH vykonával rôzne funkcie (podpredseda a predseda MO SZCH) v rokoch 1977 – 1983 vykonával predsedu komisie pre prácu s mládežou pri OV SZCH v Michalovciach a pôsobil i ako externý pracovník v ODPaM v Michalovciach, ako vedúci krúžku v prírodovednom oddelení. Od roku 1994 – 2000 pôsobil ako predseda zboru posudzovateľov pri ÚV SZCH.

             V roku 2001 získal niekoľko čestných cien za FK a európsku faunu, ktorej sa tiež určitú dobu venoval. V roku 2002, na podnet chovateľov zo Slovenska z roku 2001 v Olomouci na Exote, vznikla myšlienka založiť Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov, ktorý založila skupina chovateľov, prevažne zo stredného Slovenska. Na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený za Prezidenta spolku, ktorý viedol do roku 2007.

           V roku 2009 sa začal zaoberať chovom novo vyšľachtených jaspisových FK a hneď v roku 2011 na Exote v Olomouci s nimi získal titul Šampión výstavy, 1. a 2. miesto. Tieto svoje úspechy s jaspisovými FK zopakoval i v roku 2012 na Ornite v Trenčianskej Turnej, kde s jaspisovými FK získal titul Majster Slovenskej republiky, 1. a 2. miesto a v roku 2013 v Nitre, na Medzinárodnej výstave získal, ocenenie Čestnú cenu - cenu posudzovateľa. V tom istom roku získal doposiaľ svoje najcennejšie ocenenie vo svojej kariére "Cenu primátora mesta Michalovce" za obetavú činnosť v rámci rozvoja chovateľstva a futbalu na území mesta Michalovce. V roku 2014 na výstave EXOTA Olomouc získal s jaspisovými FK striebornú medailu v kolekciách, bronzovú medailu v jednotlivcoch a Čestnú cenu za vystavené jaspisové kanáriky. V januári 2015 na Svetovom šampionáte v Holandsku sa umiestnil na peknom 4. mieste s jaspisovými kanárikmi a vtom istom roku, v novembri, na Majstrovstvách Európy farebných kanárikov v Budapešti, taktiež s jaspisovými kanárikmi, sa umiestnil na 1. a 2. mieste. Dá sa povedať, že jaspisové FK mu doposiaľ vyniesli najväčšiu popularitu v chovateľskej oblasti.

           Okrem chovateľskej a posudzovateľskej činnosti je Mgr. Michal Vojník i publikačne činný. Je stálym dopisovateľom do odborných časopisov, aké sú Nová EXOTA a Chovateľ, v roku 1995, spolu s Erichom Kubicom, vydal Štandard pre posudzovanie farebných kanárikov, ktorý rozšíril a v roku 2006 vydal jeho prepracovanú novšiu verziu. V súčasnosti tento štandard dopracoval o postavové kanáriky a krížence, bol vydaný v knižnej forme a je možné si ho zakúpiť. Teraz ukončil prácu na novej knihe, ktorej pracovná verzia sa nazýva : „O kanárikoch, ich chove a odchove“. Táto kniha je momentálne na odbornom posúdení.

           Mgr. Michal Vojník nepôsobil aktívne len v chovateľstve. Istý čas pôsobil i vo futbalovom klube FK VTJ Zemplín Michalovce, kde pôsobil ako člen výboru, neskôr ako viceprezident a v roku 2000 pôsobil ako jeho prezident. 31. 12.2000 klub FK VTJ Zemplín Michalovce bol pretransformovaný na MFK Zemplín Michalovce s.r.o. a tak prešiel pod nového majiteľa,  ktorým sa stal Média Group v.o.s.

Návrat na obsah